Πέμπτη
30/03/2023
Παρασκευή
31/03/2023
Σάββατο
01/04/2023
Kυριακή
02/04/2023
Δευτέρα
03/04/2023
Tρίτη
04/04/2023
Tετάρτη
05/04/2023
Πρωί
Yoga | 10:00
10:00-10:30
Yoga
Μαρίνα
0 / 150
Κολύμβηση - Τμήμα Seniors | 09:00
09:00-10:00
Κολύμβηση
Γιώργος
0 / 10
Προσθήκη
Yoga | 10:00
10:00-10:30
Yoga
Μαρίνα
0 / 150
Προσθήκη
Κολύμβηση - Τμήμα Seniors | 09:00
09:00-10:00
Κολύμβηση
Γιώργος
0 / 10
Προσθήκη
Yoga | 10:00
10:00-10:30
Yoga
Μαρίνα
0 / 150
Προσθήκη
Κολύμβηση - Τμήμα Seniors | 09:00
09:00-10:00
Κολύμβηση
Γιώργος
0 / 10
Προσθήκη
Yoga | 10:00
10:00-10:30
Yoga
Μαρίνα
0 / 150
Προσθήκη
Yoga | 10:00
10:00-10:30
Yoga
Μαρίνα
0 / 150
Προσθήκη
Yoga | 10:00
10:00-10:30
Yoga
Μαρίνα
0 / 150
Προσθήκη